Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291
Malí hasiči » Inspirace na akce
FÓRUM
PRO DĚTI
ČINNOSTI
DISCIPÍNY
ÚVOD

INSPIRACE NA AKCE

V průběhu celého roku lze vymyslet spoustu akcí, které dětem zpestří jejich celoroční náplň v hasičském kroužku. Udělat nějakou akci z uvedených příkladů, nebo se jen nechat inspirovat a vymyslet vlastní, může každý vedoucí, který má chuť do něčeho nového.

Vítání nového roku
Malá beseda, kde děti můžou povykládat o vánočních svátcích apod. Nebo se může tato beseda soustředit na to, že se shrnou výsledky z loňského roku a bude se debatovat nad plány a plánovanými výsledky nového roku. Děti si můžou zahrát různé hry a bojovky.

Tři králové
Mladí hasiči se můžou přímo úšastnit obchůzky po obci, nebo si můžou připravit například divadelní scénku pro obec na téma Tři králové.

Valentýn/Den matek
Zde si můžou vedoucí také nachystat tvoření, kdy si děti vyrobí například přáníčka, které někomu darují.

Fašanky a pochovávání basy
V některých obcích se stále dodržuje fašanková obcházka neboli „Vodění medvěda“. Mladí hasiči se samozřejmě smí také účastnit této obchůzky, tedy připravit si různé masky a užívat veselí. Stejně tak si můžou připrait nějaké vystoupení na večerní pochovávání basy, což by bylo určitě zpestření na každé takové akci.

Jarní tvoření
Jaro je určitě oblíbené roční období. Vedoucí si může připravit různé nápady na výrobky, které si děti můžou během schůzky vytvořit a připomenout si jaro jako takové. U samotného tvoření může vedoucí vyprávět o jaru, o jarních zvycích atd.

Velikonoční jarmark
Vedoucí může uspořádat pro obec velikonoční jarmark, na kterém můžou děti prezentovat či prodávat své výrobky třeba z „jarního tvoření“. Může to být hezká sluníčková akce, která přiláká spoustu obyvatel obce ke společnému setkání.

Dětský den
Dětský den (1. června) se dá udělat mnoha způsoby. Určitě by ale na takovéto akci, která nemusí být jen pro mladé hasiče ale je vhodná pro všechny děti, neměly chybět různé stanoviště, na které si děti zahrají krátké hry nebo splní různé úkoly.

Pohádkový les
Toto je náročná akce, protože je zde potřeba spousta lidí, kteří by tvořili pohádkové bytosti. Spočívá to v tom, že na nějaké trase bude několik stanovišť, které budou vyjadřovat určitou pohádku či večerníček. Buď se můžou domluvit dospělí, že budou různé pohádkové bytosti a děti budou tento „les“ procházet, nebo se můžou domluvit děti z kolektivu a pohádkový les uspořádat pro jiné děti.

Rozlučka se školním rokem
Rozlučka se školním rokem může probíhat například ve formě táboráku, kdy se děti sejdou, zahrajou si hry, opečou špekáčky, zazpívají táborákové písničky a s dobrou náladou se tak připraví na prázdniny.

Tábor/soustředění
Tábor, který trvá od 7 dnů, musí být náhlašen jako oficiální akce. To znamená, že se musí splnit spousta kritérií, jako mít zde zdravotníka tábora, kvalifikovaného vedoucího tábora atd. Menší kolektivy, které něchtějí jezdit na tak dlouhou dobu, můžou uspořádat vlastní tábor ve formě výletu, například na víkend nebo na 5 dnů. Tam se už nemusí tolik řešit starosti a děti si takovou akci určitě také skvěle užijou, případně pořádně potrénujou disciplíny.

Ukončená
Ukončená sezóny pro děti může probíhat také různými způsoby. Například si můžou starší hasiči připravit poděkování pro mladé hasiče, kdy jim při besedě poděkujou za dobré reprezentování sboru a třeba si pro ně i něco na památku připraví. Můžou se promítat fotky nebo videa z akcí a soutěží z uplynulé sezóny, děti si zavzpomínají a určitě to bude příjemně prožitý čas.
Ukončená může probíhat také formou táboráku, kde se setkají děti a nebo i jejich rodiče a společně si užijí hezké odpoledne.

Lampionový průvod
Lampionový průvod je také oblíbenou akcí dětí. Buď se může vymyslet téma, které bude vyjadřovat lampionový průvod, nebo se jen vymyslí trasa a závěr průvodu.

Maškarní karneval
Maškarní karneval je také složitá akce, na kterou je potřeba více lidí, kteří pomůžou s organizací. Může zde být také nějaká myšlenka jednotného tématu nebo si děti vyberou libovolné masky, které se jim budou líbit.

Vánoční jarmark nebo rozsvěcování stromečku
Ve spoustě obcí bývají vánoční jarmarky nebo rozsvěcování stromečku. Mladí hasiči si při takovéto akci určitě můžou nachystat stánek, kde předvedou nějaké své výrobky na vánoční téma a třeba i něco prodají.

Mikulášská besídka/obchůzka
Zejména starší děti z kolektivu se můžou účastnit Mikulášské obchůzky obcí. Může se například vymyslet taková obchůzka, kdy starší děti z kolektivu (v maskách Mikuláše, čertů a andělů) navštíví mladší děti. Nebo se můžou vedoucí domluvit s rodiči v obci a jít na Mikulášsou návštěvu i k jiným dětem.
Mikulášská besídka bývá také oblíbeným setkáním dětí. Vedoucí si může připravit spoustu her, které si děti zahrají, nebo si můžou vyrobit například z papíru Mikuláše, čerty nebo andílky. Na závěr schůzky by pak mohli přijít přeslečení dospělí jako Mikuláš, čert a anděl a obdarovat děti malými balíčky.

Roznos Betlémského světla a koledování
Většinou chodí s roznáškou Betlémského světla skauti. Pokud ale v obci není takové sdružení, můžou se hasiči organizace roznosu světla chopit sami. Při roznášení světla můžou děti zpívat vánoční koledy a vytvoří tak skvělou vánoční atmosféru v mnoha domácnostech.
Pozor! Platí však pravidlo, že při roznášení Betlémského světla se nemají od nikoho brát peníze či příspěvky. Pokud by někdo peníze nabízel, vedoucí by jim měl doporučit darovat takový příspěvek například na charitu.

Vánoční besídka
Vánoční besídka bývá v každém kolektivu uspořádaná jinak. Někdo si pro děti připraví vánoční balíčky s dobrotami, zazpívají si vánoční koledy a zahrají nějaké hry, nebo si vedoucí pro děti nachystají nějaké vánoční tvoření například z papíru. Výrobky si pak děti můžou vzít domů na památku nebo například vánoční přání můžou někomu darovat.

Živý betlém
Živý betlém je náročný na organizaci. Bývá to však skvělá akce, kdy se celá obec sejde podívat na to, jak se vlastně všechno událo a narodil se Ježíšek. Lze živý betlém natrénovat s dětmi hlavně pomocí spousty vánočních písniček, které když se správně poskládají za sebou, tvoří krásný zpívaný příběh o narození Ježíška. Úplné divadelní představení, kde děti spíše mluví než zpívají chce důslednou přípravu a je to náročné i časově vzhledem k nacvičování.

Výlety

  • Kino
  • ZOO
  • Hrady a zámky
  • Pěší túry do přírody
  • Vícedenní pobyt (pobyt od 7 dní už musí být nahlášen jako tábor se všemi náležitostmi)
  • Muzeum
  • Bambiriáda