Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291
Malí hasiči » PÚ CTIF
FÓRUM
PRO DĚTI
ČINNOSTI
DISCIPÍNY
ÚVOD

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

POŽÁRNÍ ÚTOK CTIF

Popis disciplíny

Družstvo v počtu 9 členů nastoupí před startovní čáru v dvojřadu k hlášení. Členové družstva jsou označeni čísly 1-9. Číslo 1 nosí velitel, který podá rozhodčímu hlášení: „Družstvo SDH xxx je nastoupeno k přípravě disciplíny!“. Na pokyn rozhodčího si družstvo připraví nářadí (džberové stříkačky a hadice). Po provedení přípravy družstvo opět nastoupí před rozhodčího a velitel podá hlášení: „Družstvo je nastoupeno k plnění disciplíny!“. Rozhodčí dá povel „Proveďte.“. Nyní velitel družstva velí „Vpravo v bok, pohov“ a družstvo stojí čelem ke startovní čáře ve dvojstupu. Velitel družstva odstartuje disciplíny písknutím na píšťalku. V tento moment se začíná měřit čas disciplíny.

Po signálu ke startu překonává velitel překážky jako první až do prostoru mezi nástřikové stěny a postaví se na značku. Z tohoto místa pozoruje nástřiky a své místo opouští, až po nastříkaní soutěžícími s čísly 2 a 3. Soutěžící s čísly 2 až 5 mohou překážky překonávat v jakémkoliv pořadí, latí jen pravidlo, že nikdo nesmí předběhnout velitele.
Po překonání překážek přiběhnou soutěžící ke džberovým stříkačkám. Soutěžící s čísly 2 a 3 běží ke džberové stříkačce na levém okraji závodní dráhy. 2 uchopí proudnici a postoupí s ní k nástřikové čáře. 3 uvede v činnost džberovou stříkačku a společně se snaží nastříkat otvorem v terči 5 litrů vody. Po akustickém nebo optickém signálu, který označuje splnění úkolu, opustí soutěžící prostor s džberovou stříkačkou a běží ke stojanu s přiřazováním věcných prostředků. Každý přiřadí technický prostředek pouze na své určené místo, a poté se přemístí do prostoru za stojany k závěrečnému nástupu.
Soutěžící s čísly 4 a 5 postupují obdobně jako soutěžící 2 a 3, jen plní úkol s džberovou stříkačkou na pravém okraji dráhy.

Soutěžící s čísly 6-9 po písknutí uchopí hadice (každý libovolnou jednu) a rozvinují hadice přes překážky. Začíná soutěžící s číslem 6, který hadici napojí na pevnou spojku C, která je umístěna na startovní čáře. Při napojování hadice na pevnou spojku musí soutěžící stát alespoň jednou nohou v soutěžní dráze.
Soutěžící s číslem 7 uchopí jednu hadici C a jednu spojku hadice soutěžícího s číslem 6. Tuto hadici rozloží přes vodní příkop, přitom musí překážku řádně překonat. Po rozložení hadice předá jednu půlspojku své hadice soutěžícímu s číslem 8 a obě hadice spojí.
Soutěžící s číslem 8 rozvine hadici tak, že ji protáhne pod bariérou a se svou svinutou hadicí bariéru překoná. Jakmile je hadice natažená, jednu půlspojku předá soutěžícímu s číslem 9 a zbylé 2 spojí.
Soutěžící s číslem 9 protáhne půlspojku tunelem. Na konci rozložené třetí hadice podá půlspojku své hadice soutěžícímu s číslem 6 a zbylou půlspojku spojí s půlspojkou od soutěžícího s číslem 8.
Soutěžící s číslem 6 po napojení hadice na pevnou půlspojku za začátku dráhy překoná všechny překážky a přebere jednu půlspojku hadice od soutěžícího s číslem 9. Tuto hadici rozloží vpravo podél lávky, kterou zároveň překoná.
Všichni soutěžící musí nosiče hadic umístit do bedny k tomu určené.
Po rozvinutí všech hadic běží soutěžící s čísly 6-9 ke stojanu s vázáním uzlů. Každý si stoupne na místo, které je označeno jeho číslem a uváže vyobrazený uzel. Poté se přemístí za stojany k závěrečnému nástupu.

Jakmile jsou na konci dráhy nastoupeni všichni závodníci, velitel ukončuje disciplínu zvednutím ruky.

Nákres dráhy požárního útoku CTIF

Vyobrazení uzlů a technických prostředků

Rady a tipy

Po celou dobu plnění disciplíny nesmí žádný závodník mluvit!

Při rozvinování hadic je nutné dbát na to, aby se hadice rozvinula rovně (bez zbytečných otáček).

Nikdo ze závodníků nesmí pomáhat ostatním. Každý má přesně určeno, co má provádět. Jakákoliv činnost navíc bude brána jako chybná! Je tedy dobré, aby vedoucí ještě před začátkem disciplíny připomenul, že každý se má věnovat pouze své práci.

Hodnocení

5 trestných bodů:

 • za každé celé přetočení hadice o 360 stupňů (každá hadice se posuzuje samostatně)
 • za každé zapomenuté, ztracené nebo špatně odložené nářadí

10 trestných bodů:

 • za nesprávné překonání překážek (za každého soutěžícího a každý případ)
 • za každé nesprávné rozložení hadice nebo nesprávné položení hadic u překážek
 • za každé nesprávné zařazení technického prostředku u stojanu
 • za každý nesprávně uvázaný uzel
 • za každý případ mluvení během plnění disciplíny
 • za nesprávnou práci – opravy chyb jiných soutěžících, chybné seřazení družstva, přešlap u nástřikové čáry, a jiné

20 trestných bodů:

 • za každý případ rozpojení spojky nebo zapojení na 1 ozub

Pokus je neplatný:

 • nedojde-li k nastříkání terčů z jiného důvodu než je závada materiálu dodaného pořadatelem
 • dojde-i k závadě na vlastním materiálu a v důsledku toho nesplní soutěžící předepsané úkony
 • pokud družstvo nedokončí disciplínu se všemi pomůckami, se kterými byla započata

Fotografie ze soutěže

Invalid Displayed Gallery