Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291
Malí hasiči » ŠTAFETA CTIF
FÓRUM
PRO DĚTI
ČINNOSTI
DISCIPÍNY
ÚVOD

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

400 METRŮ ŠTAFETOVÝ BĚH S PŘEKÁŽKAMI CTIF

Popis disciplíny

400 metrů štafetový běh s překážkami CTIF neboli „štafeta CTIF“ je disciplína, kde je běh dlouhý 400 metrů rozdělen do 9 úseků. K této štafetě je tedy potřeba 9 závodníků, kteří postupně plní úkoly ve svém úseku a předávají si štafetu (proudnici C 52 bez uzávěru).

Úseky:

První úsek dráhy je zároveň startovním úsekem, což znamená, že závodník, který běží tento úsek, startuje celou disciplínu. Závodník vybíhá od startu bez proudnice. Přeleze žebříkovou stěnu tak, že se na každé straně žebříku minimálně dotkne nohou dvou spodních příček a rukou dvou vrchních příček a uchopí proudnici, která je položena na levém okraji dráhy (ve směru běhu) za žebříkem. Tuto proudnici následně předá druhému závodníkovi.

Druhý úsek štafety tvoří krátký volný úsek. Závodník tedy s proudnicí proběhne svůj úsek a předá proudnici třetímu závodníkovi v pořadí.

Závodník na třetím úseku dráhy má za úkol přenést hadici v kotouči (upevněnou nosičem) na podložku vzdálenou 5 metrů od hadice. Tato hadice musí být na podložce položena tak, že nesmí přesahovat žádný okraj podložky. Po zvládnutí svého úkolu pokračuje dál v dráze a předá proudnici čtvrtému závodníkovi.

Čtvrtý úsek dráhy tvoří dlouhý volný úsek. To znamená, že závodník jen proběhne a pak předá proudnici pátému soutěžícímu.

Pátý soutěžící musí na svém úseku podběhnout laťku, aniž by ji shodil. Pokud ji shodí, může se vrátit, laťku znovu usadit a překážku podlézt znovu. Po zvládnutí svého úkolu a doběhnutí do konce svého úseku předá proudnici šestému závodníkovi.

Na šestém úseku dráhy je postavena lehkoatletická překážka. Tu musí závodník přeskočit nebo přelézt tak, aby nespadla. Pokud ji shodí, může se vrátit, překážku znovu postavit a překonat. Pak předá proudnici sedmému závodníkovi.

Sedmý závodník musí přenést PHP (přenosný hasicí přístroj) na podložku vzdálenou 5 metrů od PHP. PHP musí stát do té doby, dokud závodník nepředá proudnici osmému závodníkovi. Pokud PHP před předávkou spadne, může se závodník vrátit a PHP znovu postavit, jinak bude penalizován trestnými body. Pokud PHP spadne až po předávce proudnice osmému závodníkovi, tento úsek bude považován za správně provedený.

Osmý úsek dráhy tvoří opět dlouhý volný úsek.

Na devátém úseku dráhy jsou položeny 2 hadice, které musí soutěžící spojit k sobě, k rozdělovači, který je umístěn vedle hadic a poslední půlspojku musí spojit k proudnici a proběhnout s takto spojeným hadicovým vedením cílem. Soutěžící smí hadice i proudnici spojovat za běhu, avšak napojení hadice na rozdělovač musí proběhnout na místě, kde je rozdělovač postaven. Hadice musí stát smotané v kotouči ve směru běhu (to znamená koncovkami směrem k cíli), ale spojky hadic můžou být natočeny libovolně, tedy i otočeny zpět ve směru dráhy.

Rady a tipy

Soutěžící, kteří nemají volný úsek bez překážky a devátý soutěžící, mohou stát ve své dráze kdekoliv před překážkou (tedy například úplně před svou překážkou – předchozí soutěžící tedy poběží delší trať).

Soutěžící, kteří běží volný úsek (tedy druhý, čtvrtý a osmý), musí převzít proudnici před vyznačením ve své dráze. To znamená, že mají ve své dráze označenou maximální délku dráhy, do které musí předchozí soutěžící proudnici předat.

Devátý soutěžící má ve své dráze také vyznačeno místo, do kterého musí být provedena předávka.

Soutěžící, který přenáší hadici ve třetím úseku štafety, ji může přenášet uchopenou za jakoukoliv část hadice nebo nosiče.

Laťka, kterou podbíhá soutěžící na pátém úseku dráhy je položena na stojanu ve výšce 80 cm nad zemí.

Lehkoatletická překážka, kterou překonává šestý soutěžící je vysoká 60 cm.

PHP na sedmém úseku dráhy je prázdný a soutěžící jej může přenášet za jakoukoliv část.

Devátý soutěžící, který spojuje rychleji spojky, může využít opasku, za který si vloží proudnici. Pořadí spojování hadic je libovolné.

Hodnocení

10 trestných bodů:

 • za každé nesprávné spojení spojek
  • nesprávné spojení hadic, rozdělovače a proudnice
  • nespojení spojek vůbec – např.: pokud soutěžící proběhne cílem s nenapojenou proudnicí
 • za nesprávně překonanou překážku nebo nesprávně provedený úkon
  • při provedení úkonu nebo překonávání překážek jinak, než je dovoleno
  • při nesprávném předání štafety
 • za vyšlápnutí z dráhy oběma nohama
  • rozumí se tím i situace, kdy soutěžící vyšlápne oběma nohama do předešlého úseku dráhy

Pokus je neplatný:

 • nenastoupí-li všichni soutěžící ve stanovených úsecích
  • pokud má družstvo málo členů a některý by tedy běžel více úseků
  • pokud soutěžící při startu štafety nestojí ve svém úseku
 • dopustí-li se soutěžící na prvním úseku dvou chybných startů
 • pokud poslední soutěžící nedosáhne cílové čáry
 • pokud nebyla proudnice (štafeta) řádně přenesena přes cíl
  • například pokud proudnice vypadne soutěžícímu z ruky těsně před cílem a ten proběhne cílem bez ní (zde není možná oprava chyby)
 • nebyla-li štafeta předávána v předepsaném pořadí a v předávacím území
 • překáží-li soutěžící v průběhu plnění disciplíny nebo při opouštění své dráhy ostatním soutěžícím
 • nedokončí-li soutěžící disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla započata
 • neprotne-li soutěžící v případě použití el. časomíry cílový paprsek časomíry
 • pokud při plnění disciplíny jakýmkoliv způsobem pomůže soutěžícímu družstvu jiná osoba
 • neproběhne-li soutěžící cílem ve své dráze

Fotografie ze soutěží

Invalid Displayed Gallery