Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291
Malí hasiči » ŠTAFETA 4×60 METRŮ
FÓRUM
PRO DĚTI
ČINNOSTI
DISCIPÍNY
ÚVOD

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

ŠTAFETA 4×60 METRŮ

O disciplíně

Štafeta 4×60 metrů je štafeta, která skvěle prověří pohybové a dovednostní schopnosti mladých hasičů. Tato štafeta se skládá ze 4 úseků po 60 metrech. Každá dráha je široká 2,5 metru a obsahuje nějakou překážku. Soutěžící si musí poradit s kladinou, bariérou nebo příčným břevnem, přenášením prázdného hasícího přístroje a zapojováním hadic.

Alternativou této disciplíny pro dorost a dospělé je štafeta 4×100 metrů.

Popis disciplíny

První závodník, který začíná celou štafetu, musí ve své dráze přeběhnout kladinu. Kladinu musí překonat tak, že při sbíhání z kladiny musí závodník alespoň 1 šlápnout na seběhový můstek a na dráhu doskočit až za hranici můstku. Tato hranice bývá na dráze vyznačena.

Druhý úsek dráhy obsahuje překážku. Mladší kategorie a dívky překonávají příčné břevno o výšce 70 cm a chlapci ve starší kategorii překonávají bariéru o výšce 150 cm. Překážku a bariéru můžou závodníci překonat bez pomoci jakkoliv, kromě skokem plavmo.

Na třetím úseku dráhy musí závodník přenést hasící přístroj ve vzdálenosti 5 metrů a položit jej na podložku 80×80 cm. Hasící přístroj musí zůstat stát na podložce až do předání štafetové proudničky čtvrtému závodníkovi.

Ve čtvrtém úseku dráhy se zapojují štafetové hadice. Závodník nejdříve uchopí hadice nebo jejich koncovky, a poté má za úkol tyto hadice spojit k sobě, k rozdělovači a k proudničce se kterou dobíhá do cíle. Pořadí zapojování je libovolné.

U této štafety 4×60 metrů jsou přesně vyznačené území, ve kterých můžou předávky mezi jednotlivými závodníky probíhat. Kromě toho jsou vyznačeny i rozběhové území. V rozběhovém území však předávka nesmí být provedena.

4x60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rady a tipy

Na prvním úseku si závodníci musí dávat pozor na to, aby při sbíhání z kladiny opravdu alespoň jednou došlápli na seběhový můstek a na dráhu opět došlápli až za úrovní celé kladiny se seběhovým můstkem. Kladinu musí překonat s veškerým vybavením včetně proudničky, což znamená, že pokud závodníkovi například proudnička upadne, musí se pro ni vrátit a celou kladinu překonat znovu.

Při překonávání překážky musí opět závodník dbát na to, aby byla překážka překonána s veškerým vybavením.

U přeneseného hasícího přístroje platí, že musí stát do doby, kdy závodník, který hasící přístroj přenášel, předá proudničku čtvrtému závodníkovi. Pokud hasící přístroj spadne až po předání proudničky, přenesení se bude hodnotit jako správné.

Závodník ve čtvrté dráze může buď uchopit celé hadice, které donese k rozdělovači a tam spojí všechny koncovky, nebo uchopí jen koncovky hadic. Koncovky může opět zapojit kdykoliv, tedy i za běhu. Musí si však dávat pozor na to, aby všechny koncovky byly zapojeny na oba ozuby půlspojek, to znamená, že pokud budou půlspojky zapojeny jen na jeden zub, práce čtvrtého závodníka bude hodnocena jako nesprávná.

Při předávkách musí závodníci dbát na to, aby byly předávky uskutečněny opravdu v předávacím území, přičemž rozhodují ruce závodníků.

Závodník nemusí využít rozběhového území, takže může stát připraven rovnou v předávacím území.

U této disciplíny platí, že je lepší chybu napravit, než nechat tak. Každá chyba zde totiž znamená neplatný pokus.

Hodnocení

Pokus je neplatný:

 • seskočí-li nebo spadne-li soutěžící z kladiny před ohraničující čárou (konec sbíhavého můstku) a znovu ji nepřekoná nebo nepřekoná-li ji předepsaným způsobem (např. dotyk můstku při sbíhání, nepřekonání překážky s proudnicí)
  • Pokud závodník seskočí přímo na ohraničující čáru konce kladiny, pokus je hodnocen také jako neplatný.
 • pokud je při překonávání překážky na druhém úseku použito cizí pomoci nebo zavětrovacích vzpěr u bariéry (šikmá spojnice mezi nohou bariéry a bariérou).
  • Skok plavmo je zakázán.
 • pokud předepsaný PHP při předání štafety stojí mimo podložku nebo vyznačenou plochu – dotýká se zem nebo spadl-li před předáním štafety soutěžícímu na čtvrtém úseku.
  • Spadne-li PHP po předání štafety, pokus je platný.
 • nespojí-li soutěžící spojky nebo jsou-li spojky zapojeny jen na jeden ozub, nebo se v průběhu disciplíny rozpojí.
  • Spojky musí být spojeny i po proběhnutí cílem při kontrole rozhodčím.
 • spadne-li soutěžícímu štafeta před překážkou, kterou soutěžící následně překoná bez této štafety a nevrátí-li se zpět pro štafetu a překážku opět nepřekoná (vrátí-li se soutěžící pro štafetu a překážku znovu překoná, je pokus platný).
 • kříží-li soutěžící dráhu nebo ztěžuje-li plnění disciplíny jinému soutěžícímu ve druhé dráze, nebo použije-li sousední dráhu ke zkrácení vzdálenosti.
  • Zkrácení dráhy je teoreticky možné jen při oblouku v oválu při vyběhnutí z vnější dráhy do vnitřní.
  • Při vyběhnutí z dráhy za účelem jejího nového překonání neplatí pravidlo zkrácení dráhy.
 • je-li štafeta – proudnice předána mimo předávací území; zvedne-li štafetu při upadnutí v okamžiku předávky soutěžící, kterému je předávána, je-li při předávání nebo při překonávání překážky hozena nebo nesena v ústech.
  • Předávka začíná okamžikem, kdy proudnici drží předávající i přebírající a končí okamžikem, kdy proudnici drží pouze přebírající.
 • startuje-li ve štafetě kterýkoliv soutěžící dvakrát
 • pokud při plnění disciplíny jakýmkoliv způsobem pomůže soutěžícímu družstvu jiná osoba
  • Platí i pro případ, kdy vedoucí nebo jiná osoba běží vedle dráhy a tím vede soutěžícího.
 • odpojí-li soutěžící na čtvrtém úseku proudnici v cíli před kontrolou a pokynem rozhodčího; nebyla-li připojena vůbec; byla-li při průběhu cílem držena současně proudnice i hadice
  • Závodník musí, při probíhání cílem, držet spojenou proudnici s hadicí buď za proudnici nebo za hadici. Pokud bude závodník držet obojí, pokus bude vyhodnocen jako neplatný.
  • Pokud bude závodník držet oběma rukama jen např. proudnici, pokus bude platný.
 • pokud nářadí zasahuje do druhé dráhy a brání v plnění pokusu v druhé dráze
 • pokud soutěžící nedokončí disciplínu s výstrojí, se kterou byla zahájena

Za každou chybu neplatný pokus!

Fotografie ze soutěží

Invalid Displayed Gallery