Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291
Malí hasiči » ŠTAFETA DVOJIC
FÓRUM
PRO DĚTI
ČINNOSTI
DISCIPÍNY
ÚVOD

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/48824/virtual/www/domains/malihasici.cz/wp-includes/plugin.php on line 291

ŠTAFETA DVOJIC

Ukázkové výukové video

Popis disciplíny

Štafetu dvojic tvoří 1 velitel a 4 členové družstva.

Po odstartování startérem vybíhá velitel na trať. Oběhne metu a vrací se zpět co cíle. Po jeho přiběhnutí zpět vybíhá první dvojice závodníků, kteří uchopí hadici a proudnici a běží k hydrantovému nástavci. Soutěžící, který nese hadici ji za hydrantovým nástavcem rozvine, podá jednu koncovku hadice druhému soutěžícímu a druhou koncovku napojí na hydrantový nástavec. Druhý soutěžící na koncovku hadice napojí proudnici a tu odloží za čáru odložení. Oba oběhnou kužel a vrací se do cíle. Po jejich doběhnutí vybíhá druhá dvojice závodníků. Oběhnou kužel, jeden z dvojice uchopí proudnici s hadicí, přeloží hadici, odpojí od hydrantového nástavce a od proudnice a s proudnicí se vrátí do cíle. Druhý soutěžící hadici smotá a společně s ní přiběhne do cíle. Po jeho doběhnutí se stopuje čas disciplíny.

Hodnocení

10 trestných bodů:

 • za pomoc při svinování hadice
 • předčasné vyběhnutí každého člena kromě velitele (předčasné vyběhnutí velitele se hodnotí jako předčasný start – závodník tedy start opakuje, až v případě druhého chybného startu velitele se hodnotí pokus jako neplatný)
  • předčasné vyběhnutí je tehdy, vyběhne-li některý závodník dříve, než se vrátí velitel či oba závodníci předchozí dvojice
  • jako předčasné vyběhnutí se hodnotí i situace, kdy se závodník před svým vyběhnutím dotkne jakoukoliv částí těla startovní čáry nebo dráhy za ní ve směru běhu
 • nesvinutí rozpadlého kotouče
  • rozpadlého kotoučem se rozumí hadice, která ztratí svůj celistvý tvar hadice v kotouči (např. konec hadice je delší než průměr kotouče hadice, vypadnuté vnitřní závity ze středu smotané hadice, atd.)
  • tato chyba je možná hodnotit pouze v úseku od startu k hydrantovému nástavci při cestě k metě a mezi hydrantovým nástavcem a cílovou čárou při cestě do cíle
 • nerozložení hadice tak, aby proudnice ležela nejméně na vyznačené čáře (stačí dotyk jakékoliv části proudnice nebo hadice čáry odložení)
 • nesprávné napojení hadice na hydrantový nástavec nebo nesprávné spojení hadice a proudnice
  • napojení na jeden zub koncovky
  • pokud dojde k samovolnému odpojení koncovky
 • nesprávné rozvinutí hadice u hydrantového nástavce
  • takto se ohodnotí situace, pokud závodník podá půlspojku hadice před hydrantovým nástavcem ve směru běhu
 • neoběhnutí nebo nesprávné oběhnutí mety
  • každý dotyk mety kteroukoliv částí těla
  • oběhnutí tzv. úkrokem
 • neúplné svinutí hadice do dosažení úrovně hydrantového nástavce (mezi metou a nástavcem)
  • v případě, kdy je jeden nebo oba konce hadice delší, než je průměr kotouče smotané hadice
 • hození hadice (smotaného kotouče v cíli nebo koncovky hadice při překládání u hydrantového nástavce) nebo proudnice (na čáře nebo v cíli)
  • do tohoto hodnocení se nepočítá neúmyslné vypadnutí proudnice z ruky při natažení hadice u čáry odložení
 • chození po nesprávné straně hadicového vedení, mety nebo hydrantového nástavce (za každý případ)
  • pokud soutěžící přeskočí neúplně rozvinutou hadici
  • pokud soutěžící přejde na druhou stranu hadice (i pouhé překročení hadice jednou nohou)
  • soutěžící oběhne metu tzv. úkrokem (otočkou kolem své osy o 180° za metou)
  • pokud při motání hadice soutěžící přejde na její pravou stranu
  • pokud velitel nesprávně oběhne kolem hydrantového nástavce, mety a nářadí položeného na přípravné čáře
  • pokud se hadice při motání před tělem závodníka dostane v kterémkoliv okamžiku za tělo směrem od hydrantu ke kuželu
  • pokud se soutěžící při napojování hadice na hydrantový nástavec otočí tak, že má hadici po levé ruce a neudělá krok od mety k hydrantovému nástavci, nehodnotí se to jako chození po nesprávné straně vedení
  • za nesprávné chození se nepovažuje i šlápnutí na hadici
 • nesprávné svinutí hadice
  • pokud je střed hadice smotán pomocí dvojitého přeložení
  • pokud má hadice vnitřní průměr volného středu takovou velikost, že jím projde půlspojka proudnice C 52
  • pokud je jeden konec hadice delší, než je průměr kotouče hadice
 • nesprávné odpojení proudnice nebo hadice od hydrantového nástavce (odpojení jiným členem družstva, než který má tuto činnost předepsánu)
  • jako nesprávné odpojení se hodnotí i situace, kdy soutěžící odpojí místo hadice i přechod z hydrantového nástavce a tento přechod je na napojené hadici donesen do cíle (správně by měl soutěžící přechod z hadice odpojit a znovu jej na hydrantový nástavec napojit)

Pokus je neplatný:

 • pokud závodník v první dvojici neprojeví snahu hadici rozvinout a jen ji ihned po připojení k hydrantovému nástavci odloží (situace, kdy po přiběhnutí k hydrantovému nástavci smotanou položí na zem a nerozvine ji)
 • pokud poslední členové družstva neproběhnou s nářadím cílem
 • v případě nesvinutí hadice vůbec
  • pokud soutěžící hadici přenese přes úroveň hydrantového nástavce takovým způsobem, že nemá tvar smotané hadice – přibližně kruhový tvar (např. hadici pouze nějak poskládá
 • v případě, že závodník opustí prostor cíle bez pokynu rozhodčího (bez provedení kontroly správnosti svinutí hadice)
  • pokud po proběhnutí cílem soutěžícímu vypadne hadice z ruky a částečně se rozvine nebo rozpadne, situace se hodnotí jako nesvinutí rozpadlého kotouče
 • v případě provlékání či prohazování hadice pod tělem závodníka, který hadici svinuje nebo v případě podbíhání závodníka
 • nedokončí-li soutěžící disciplínu s výstrojí, se kterou byla započata

Fotografie ze soutěží

Invalid Displayed Gallery